Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Chat | Newsletter | Forum dyskusyjne | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ | Przewodnicy Turystyczni Polski English Deutsch
Przewodnicy TurystyczniPrzewodnik Turystyczny

Przewodnicy Turystyczni - Słupsk Damnica Dębnica Kaszubska Główczyce Kobylnica Słowiński PN - Baza Przewodników Turystycznych

Przewodnicy Turystyczni Słupsk / Przewodnik Turystyczny / Warunki Używania

Przewodnik Turystyczny
Przewodnik Turystyczny


Przewodnik Turystyczny

Przewodnicy Turystyczni
Przewodnicy Turystyczni

Przewodnicy Turystyczni


1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Przewodnicy Turystyczni. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Przewodnicy Turystyczni może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. Przewodnicy Turystyczni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Przewodnicy Turystyczni, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Przewodnicy Turystyczni nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Przewodnicy Turystyczni. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Przewodnicy Turystyczni udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. Przewodnicy Turystyczni nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Przewodnicy Turystyczni uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Przewodnicy Turystyczni jest równoznaczne z udzieleniem Przewodnicy Turystyczni nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Przewodnicy Turystyczni ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Przewodnicy Turystyczni w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.przewodnicy.slupsk.edu.pl nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.przewodnicy.slupsk.edu.pl uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.przewodnicy.slupsk.edu.pl uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Przewodnicy Turystyczni
Przewodnik Turystyczny
Przewodnik Turystyczny
Przewodnik Turystyczny

Przewodnik Turystyczny
Przewodnik Turystyczny
Przewodnicy Turystyczni